Sylvana Yaka Saputra, Muhammad Riyan Hidayatullah, and Lalu Moh Yudha Isnaini. “Analisis Kesiapan Sport Tourism Pantai Senggigi Lombok Barat Pada Era Kenormalan Baru”. SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga, vol. 4, no. 1, Apr. 2023, pp. 7-13, doi:10.46838/spr.v4i1.285.