[1]
Sylvana Yaka Saputra, Muhammad Riyan Hidayatullah and Lalu Moh Yudha Isnaini 2023. Analisis Kesiapan Sport Tourism Pantai Senggigi Lombok Barat Pada Era Kenormalan Baru. SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga. 4, 1 (Apr. 2023), 7-13. DOI:https://doi.org/10.46838/spr.v4i1.285.